PHYTODIS
Arteveldestraat 12 - 8551-Zwevegem
+32475454934
bernardvdd@telenet.be

Eerste stappen

De verschillende voedingscrisissen die België geteisterd hebben einde de jaren ’90 hebben ertoe geleid dat de landbouw zich meer milieuvriendelijk opstelt en ook meer onderworpen wordt aan allerlei controles. Voorschrijvers en verdelers van gewasbeschermingsmiddelen ontsnappen niet aan deze trend. De nationale en regionale verantwoordelijken van de controles in de verschillende ketens van de voedingsector zijn dubbel zo waakzaam geworden; de sector van de Gewasbeschermingsmiddelen (GBM) is hier ook bij betrokken.

Op basis van deze vaststelling zijn meerdere verdelers van de sector van de Gewasbeschermingsmiddelen (GBM) in 2002 samengekomen rond de vraag of het niet nuttig zou zijn een beroepsvereniging op te richten.

Stichting

Deze bijeenkomsten hebben geleid tot het houden van een algemene vergadering op 12 september 2002. Toen werd besloten een beroepsvereniging op te richten onder de naam Phytodis. Deze werd officieel gesticht op 3 januari 2003 en haar statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad op 14 februari van hetzelfde jaar. Daar vindt men de doelstelling van de vereniging terug :

Doelstelling

"De Vereniging wenst de verdeling van gewasbeschermingsmiddelen te bevorderen overeenkomstig de federale en regionale wetgevingen, alsook de "Responsible Care".
Daarmee bedoelen wij dat de verdelers een verantwoorde en pro-active houding nemen tegenover de gevolgen op het vlak van vervoer, opslag en rationeel gebruik van de producten."

Organisatie

Phytodis heeft gekozen voor een organisatie die zich aanpast aan de federale structuur van België. Artikel 11 van de statuten bepaalt dat de Vereniging bestuurd wordt door een aantal beheerders, zodanig dat Vlaanderen en Wallonië over zes vertegenwoordigers en een gemeenschappelijke Voorzitter beschikken.

Nieuws

Voor meer uitleg op de verkoops toelatingen, ga naar de officiele site van Fytoweb